تاور اس ام اس

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Disk Space

Databases

Databases

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Bandwidth

Support

Price

تجاری

پنل تجاری با امکانات پیشرفته

ارسال پیام متنی

ارسال پیام صوتی

دریافت پیام

منشی عضویت

نوبت دهی خودکار

ارسال به بلک لیست

خدمات وب سرویس

ارسال کد پستی

ارسال سیم کارت

شماره رایگان

۴۰,۰۰۰ ریال
پلن تجاری

رایگان

پنل پایه با امکانات اولیه

ارسال پیام متنی

ارسال پیام صوتی

دریافت پیام

منشی عضویت

نوبت دهی خودکار

ارسال به بلک لیست

خدمات وب سرویس

ارسال کدپستی

ارسال از سیمکارت

شماره رایگان

۰ ریال

پلن پایه

گفتگو در واتساپ