آخرین اخبار

» دانش،تکنولوژی،فناوری اطلاعات » واحد های شمارش

تاریخ انتشار : 2018/02/05 - 10:36

 کد خبر: 8600
 318 بازدید

واحد های شمارش

واحد های شمارش
۱-باب واحد شمارش خانه و مغازه
۲-بار واحد شمارش کالای بسته بندیشده
۳-برگ واحد شمارش کاغذ بدون جلد
۴-بند واحد شمارش دسته‌ی کاغذ
۵-تخته واحدشمارش قالی – پتو – فرش
۶-واحد شمارش پارچه توپ
۷-تیر واحد شمارش فشنگ
۸-ثوبواحد شمارش لباس دوخته
۹-جام واحد شمارش شیشه و آینه
۱۰-کفش جوراب ، دستکش جفتواحد شمارش
۱۱-جلد واحد شمارش کتاب
۱۲-مداد قرقره ، دکمه و جین واحد شمارش
۱۳-حبواحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
۱۴-حلقه واحد شمارش فیلم ، لاستیک ، چاه
۱۵-مدادگردو و دانه واحد شمارش
۱۶-دست واحد شمارش مبل ، ظروف
۱۷-شمارش رادیو ، تلویزیون ،دوربین دستگاه واحد
۱۸-دسته واحد شمارش گل و گیاه
۱۹-دوجین واحد شمارش بسته های ۱۲تایی
۲۰-دهنه واحد شمارش مغازه
۲۱-رأس واحد شمارش حیوانات اهلی
۲۲-رشته واحد شمارشقنات ، گردن بند
۲۳-سر واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
۲۴-سکه واحد شمارش انواع پولفلزی
۲۵-شعله واحد شمارش لامپ ، شمع
۲۶-شیشه واحد شمارش ظروف مایعات
۲۷-طاقه واحدشمارش پارچه
۲۸-طغری واحد شمارش نامه ، پاکت
۲۹-عراده واحد شمارش توپ ، تانک
۳۰-فالواحد شمارش چند عدد گردو
۳۱-واحد شمارش وسیله‌ی نقلیه‌ی هوایی ، دریاییفروند
۳۲-فقره واحد شمارش چک ، سفته ، اسناد
۳۳-قبضه واحد شمارش چاقو ، تفنگ ،مسلسل
۳۳-قراسه واحد شمارش لوازم التحریر ، بند کفش

 

۳۴- انسان و شتر : نفر
۳۵- کفش و جوراب : جفت
۳۶- سیگار : نخ
۳۷- صابون : قالب
۳۸- تخم مرغ : دانه
۳۹- گواهینامه، چکبانکی : فقره
۴۰- در و پنجره : عدد
۴۱- مغازه، خانه، باغ و … : باب
۴۲- قاشق و چنگال و رختخواب : دست
۴۳- درخت : اصله
۴۴- پتو و فرش : تخته
۴۵- پارچه : توپ
۴۶- تفنگ : قبضه
۴۷- کاغذ : بند
۴۸- مجله و کتاب : جلد
۴۹- هواپیما و کشتی : فروند
۵۰- سگ و پلنگ : قلاده
۵۱- گل و آهنآلات : شاخه
۵۲- دایره و جهت و زاویه : درجه
۵۳- سرما و گرما : سانتی گراد
۵۴- ماشین آلات و اتومبیل : دستگاه
۵۵- گوسفند و گاو : راس
۵۶- طول راه : کیلومتر
۵۷- پنبه : عدل
۵۸- حجم آب و مایعات : مترمکعب
۵۹- حمام : واحد
۶۰- نان : قرص
۶۱- قنات و چاه : رشته
۶۲- عکس : قطعه
۶۳- فیلمعکاسی و لاستیک : حلقه


برچسب ها : , , , , , , , , , ,
دسته بندی : دانش،تکنولوژی،فناوری اطلاعات
ارسال دیدگاه