آخرین اخبار

» بوشکان نیوز » میزان بارندگی بهمن ماه بیست سال اخیر شهر اهرم+ آمار

تاریخ انتشار : 2017/02/18 - 8:31

میزان بارندگی بهمن ماه بیست سال اخیر شهر اهرم+ آمار

میزان بارندگی بهمن ماه بیست سال اخیر شهر اهرم+ آمار

به گزارش تنگستان نما، حسین بیغش کارشناس عمران جوان اهرمی با یک کار خوب میزان بارندگی بهمن ماه بیست سال اخیر شهر اهرم اعلام کرد.

ارتفاع کل ریزشهای جوی بیست سال پیش اهرم از بهمن ماه ۱۳۷۵ ۳۷میلیمتر و در بهمن ۱۳۹۵ به میزان بارندگی ۲۴۰ میلی متر رسید.

بیشترین بازندگی در اهرم سال ۷۶  به میزان ۱۴۳ میلیمتر بوده که بعد از ۱۹ سال و در سال ۹۵ با ۲۴۰ میلیمتر بارش داشته است .


?بهمن ماه ۱۳۷۵  میزان بارندگی ۳۷میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۷۶ میزان بارندگی ۱۴۳ میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۷۷ میزان بارندگی ۵۷   میلی متر

?  بهمن ماه ۱۳۷۸میزان بارندگی ۳۷میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۷۹ میزان بارندگی ۸ میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۰ میزان بارندگی ۲۷ میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۱ میزان بارندگی ۴۲ میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۲ میزان بارندگی صفر

?بهمن ماه ۱۳۸۳ میزان بارندگی ۳۵میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۴ میزان بارندگی ۲۰میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۵ میزان بارندگی ۴۸میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۶ میزان بارندگی ۳۸میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۷میزان بارندگی  ۱۲میلی متر

? بهمن ماه ۱۳۸۸ میزان بارندگی ۱۱میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۸۹ میزان بارندگی ۱۳۱میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۹۰میزان بارندگی ۱۲میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۹۱میزان بارندگی ۱۲میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۹۲میزان بارندگی ۳میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۹۳  میزان بارندگی ۵میلی متر

?بهمن ماه ۱۳۹۴ میزان بارندگی ۸میلی متر

 ?بهمن ماه ۱۳۹۵ میزان بارندگی ۲۴۰ میلی متر


برچسب ها : , , , , , ,
دسته بندی : بوشکان نیوز , سایتهای همسایه
ارسال دیدگاه