آخرین اخبار

» استان » روایتی از بیم‌ها و امیدها در بزرگ‌ترین تولیدکننده آمونیاک و اوره خاورمیانه

تاریخ انتشار : 2022/08/30 - 10:45

 کد خبر: 21883
 14 بازدید

روایتی از بیم‌ها و امیدها در بزرگ‌ترین تولیدکننده آمونیاک و اوره خاورمیانه

روایتی از بیم‌ها و امیدها در بزرگ‌ترین تولیدکننده آمونیاک و اوره خاورمیانه

تأمین امنیت غذایی که یکی از اهداف جوامع بشری در تمام دوره‌­ها و یکی از مهم‌ترین ارکان حقوق فردی و امنیت انسان و جامعه است، چالشی اساسی محسوب می‌شود. دستیابی به نظام‌های تغذیه پایدار همانند یکی از ارکان اصلی رسیدن به توسعه پایدار و اطمینان از امنیت غذایی نسل حال و نسل‌های آینده مورد توجه است.


برچسب ها :
دسته بندی : استان
ارسال دیدگاه