نشنال‌ جئوگرافیک به برندگان سه بخش طبیعت،‌ شهرها و آدم‌ها نیز جوایزی اهدا کرد. عکس ولاسکو در بخش طبیعت موفق به کسب برترین جایزه این رقابت عکاسی بین‌المللی شد. جایزه اول بخش شهر‌ها به نوربرت فریتز از مجارستان و جایزه برتر بخش آدم‌ها به عکاسی ترک به نام دیلک اویار رسید. برنده اول این رقابت جایزه‌ای ۲۵۰۰ دلاری، برنده دوم جایزه‌ای ۷۵۰ دلاری و نفر سوم نیز جایزه‌ای ۵۰۰ دلاری دریافت خواهند کرد و به هر سه برنده اشتراک مجله مسافران نشنال‌جئوگرافیک نیز اهدا خواهد شد.

کوه برومو

 

جنگل جادویی

 

غارهای مرمرین

 

رتبه سوم طبیعت | کروکودیل‌ها در رودخانه اثر تارون سینها

 

رتبه دوم طبیعت | پرواز قوها اثر هیرومی کانو

 

رتبه اول طبیعت | فوران آتشفشان کولیما و اصابت رعد با آن

 

شهر جدید در دل کویر

 

آپارتمان‌های رنگارنگ

 

رتبه سوم بخش شهری

 

رتبه دوم بخش شهری | اثر اندی یونگ

 

رتبه اول بخش شهری | تصویری از فضای داخلی یک کتابخانه مدرن اثر نوربت فریتز

 

در برابر صورت

 

ارتباط نسل‌ها

 

نگاه مرد

 

آمرزش در باسکین

 

رتبه سوم بخش آدم‌ها | اثر رندی بورسیل

 

رتبه دوم بخش آدم‌ها | اثر جولیوس ای

 

رتبه اول بخش آدم‌ها | اثر دیلک اویار