آخرین اخبار

» سایتهای همسایه » لزوم افزایش دستمزد بر اساس عدد ریالی تأثیر تورم بر معیشت کارگران/ سهم حمایتی دولت از کارگر و کارفرما مشخص شود

تاریخ انتشار : 2017/01/02 - 9:55

لزوم افزایش دستمزد بر اساس عدد ریالی تأثیر تورم بر معیشت کارگران/ سهم حمایتی دولت از کارگر و کارفرما مشخص شود

لزوم افزایش دستمزد بر اساس عدد ریالی تأثیر تورم بر معیشت کارگران/ سهم حمایتی دولت از کارگر و کارفرما مشخص شود

نشست کارگروه سه جانبه تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۶ از هفته‌های گذشته آغاز و امسال به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار شده است کار ریشه‌ای برای نخستین بار انجام و معیار افزایش مزد کارگران سبد معیشت تعریف شود.


برچسب ها :
دسته بندی : سایتهای همسایه
ارسال دیدگاه