آخرین اخبار

» اقتصاد » قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

تاریخ انتشار : 2017/07/27 - 10:36

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا شامل خانواده‌ی پراید، تیبا، تیبا ۲، ساینا، کوئیک، چانگان، آریو و سراتو در مردادماه ۱۳۹۶

قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

قیمت و شرایط فروش خودروهای سایپا

قیمت و شرایط فروش پراید

سایپا ۱۳۱

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
سایپا ۱۳۱ SE – رنگ سفید
۲۰٬۷۹۲٬۰۰۰ ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور،مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۱ SE – تنوع رنگ ۲۱٬۰۵۲٬۰۰۰ ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – رنگ سفید ۲۱٬۰۲۲٬۰۰۰ ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – تنوع رنگ ۲۱٬۲۸۲٬۰۰۰ ۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – رنگ سفید ۲۰٬۶۹۲٬۰۰۰ ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – تنوع رنگ ۲۰٬۹۵۲٬۰۰۰ ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۵۱ SE ۲۰٬۳۱۴٬۰۰۰ ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰

قیمت و شرایط فروش تیبا

تیبا

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید
۲۴٬۹۶۸٬۰۰۰ ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – تنوع رنگ ۲۵٬۲۲۸٬۰۰۰ ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ۲۶٬۴۶۸٬۰۰۰ ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ
۲۶٬۷۲۸٬۰۰۰ ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش تیبا ۲

تیبا ۲

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید
۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰ ناموجود فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ ۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰ ناموجود فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید ۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰ ۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ
۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰ ۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش ساینا

ساینا

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا SX
۲۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ناموجود
ساینا EX – رنگ سفید ۲۷٬۸۸۸٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

ساینا EX – تنوع رنگ
۲۸٬۱۴۸٬۰۰۰ ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش کوئیک

کوئیک

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای
به زودی
کوئیک اتوماتیک به زودی

قیمت و شرایط فروش چانگان

چانگان

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
چانگان CS35 (مونتاژ) – دنده‌ای ۵۶٬۱۱۲٬۰۰۰ ۵۶٬۵۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۳۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک ۶۵٬۹۹۰٬۰۰۰ ۶۶٬۷۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش آریو

آریو

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
آریو ۱۵۰۰ سی سی  – دنده دستی ۴۷٬۶۲۸٬۰۰۰ ۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

آریو ۱۶۰۰ سی سی  – دنده دستی ۴۸٬۶۲۸٬۰۰۰ ۴۸٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

آریو ۱۶۰۰ سی سی  – اتوماتیک ۵۶٬۷۴۸٬۰۰۰ ۵۵٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۱۵ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۳ ستاره رایگان

قیمت و شرایط فروش کیا سراتو

کیا سراتو

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی سی – دنده‌ای
۷۵٬۹۳۸٬۰۰۰ ناموجود
کیا سراتو ۱۶۰۰ سی سی – دنده‌ای (آپشنال) ۸۱٬۳۶۲٬۰۰۰ ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ سی سی – اتوماتیک ۹۱٬۰۷۸٬۰۰۰ ۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۴۰ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۵ ستاره رایگان

کیا سراتو ۲۰۰۰ سی سی – اتوماتیک (آپشنال) ۹۹٬۰۹۱٬۰۰۰ ۹۷٬۰۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۴۰ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

دارای کارت ۵ ستاره رایگان

نکته مهم:

زمان تحویل فروش‌های فوری (نقدی) بین ۵ الی حداکثر ۳۰ روز است.

 

 

منبع: زومیت


برچسب ها : , ,
دسته بندی : اقتصاد
ارسال دیدگاه