جلسه مشترک دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها

جلسه مشترک دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها با حضور بخشدار در محل سالن اجتماعات بخشداری در روز یکشنبه مورخ ۱۹ دیماه ۹۵ برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص مشاغل روستا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان موارد زیر به تصویب رسید.
۱- لزوم توجه به وظایف دهیار و شوراها
۲- تشکیل منظم جلسات شوراها در هر ماه
۳- لزوم ارائه گزارش مالی و عملکرد دهیار در هر ماه به شورا و بخشداری
۴- جانمایی محل پسماند روستایی
۵- همکاری دهیاران با مراکز بهداشت، ثبت احوال و سایر دستگاه های دولتی
۶-درخواست تکمیل پروژه های نیمه تمام در سطح بخش
۷- طرح تولید کمپوست روستایی تعاونی دهیاران بخش بوشکان

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-2

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-3

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-4

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-5

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-6

%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-7

 

 

[آمار: 1 میانگین: 4]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.