آخرین اخبار

» دیار مهر » آخرین نتایج انتخابات شورای اسلامی بخش بوشکان به تفکیک

تاریخ انتشار : 2017/05/20 - 11:40

انتخابات شورای اسلامی بخش بوشکان

آخرین نتایج انتخابات شورای اسلامی بخش بوشکان به تفکیک

آخرین نتایج انتخابات شورای اسلامی بخش بوشکان به تفکیک

 

نتایج شورای اسلامی طلحه
۶۵۶ عباس آریس ۱
۶۵۰ علی جهانگیریان ۲
۵۴۹ سید حسن موسوی ۳
۵۱۲ امید محبی منش ۴
۴۷۳ قاسم اکبری ۵
۴۳۳ غلامرضا خاکزاد ۶
نتایج شورای اسلامی فاریاب
۶۷۴ خسرو نوروزی ۱
۵۲۸ محمد پاکار ۲
۴۹۰ مرتضییوسفی ۳
۴۸۹ مسعود صاحبی ۴
۴۸۶ جعفر رضایی ۵
     
     
نتایج شورای اسلامی شاهیجان
۸۶ مهدی عمرانی ۱
۶۵ مسلم عمرانی ۲
۳۹ رمضان فلامرزی ۳
     
     
نتایج شورای اسلامی درنگ
۶۸ مسعود زارعی ۱
۶۶ عبدالحمید دهقانی ۲
۶۰ کاووس زارعی ۳
     
نتایج شورای اسلامی امامزاده
۸۹ علی جهانگیری ۱
۸۵ حسن دهقانی ۲
۷۷ اعظم جمالی فرد ۳
     
نتایج شورای اسلامی حاجی آباد
۴۲ اردشیر عاطفت دوست ۱
۳۳ سهراب رشتی ۲
۳۳ جواد صفر پور ۳
نتایج شورای اسلامی شاهپسرمرد
۵۴ عسکر زارعی ۱
۳۹ هادی زارعی ۲
۳۷ بهادر زارعی ۳
     
نتایج شورای اسلامی شلدان
۱۷۶ امرله خلیفه ۱
۱۱۸ منصور نوشادی ۲
۱۰۲ علیرضا خلیفه ۳
نتایج شورای اسلامی تنگزرد
۱۷۳ مصطفی شهنه پور ۱
۱۲۸ اله مراد ملاکی ۲
۱۱۶ محمود غلامی ۳
     
     
نتایج شورای اسلامی خون
۲۶۴ خدارحم جوکار ۱
۲۴۳ نوذر شریفی ۲
۲۳۶ شیرعلی

 

 

منبع: دیار مهر


برچسب ها :
دسته بندی : دیار مهر , سایتهای همسایه
ارسال دیدگاه